top of page

EYD 125

STANDBY GÜÇ: Değişken yük altında sınırlı süre çalışma gücüdür. Şebeke elektriği kesintilerinde yedek güç olarak kullanılır. Aşırı yüklemelere izin verlmemektedir.

 

PRIME GÜÇ: Değişken yük altında sürekli çalışma gücüdür. ISO 3046 'ya göre 12 saat çalışmada % 10 aşırı yüklemeye zn verilmektedir.

 

E-Kataloğu Görüntüle - TR 

 

 

E-Kataloğu Görüntüle - EN 

 

 

E-Kataloğu Görüntüle - UK 

 

 

E-Kataloğu Görüntüle - AR 

 

bottom of page